Sree Jayashree Talkies

Shikarpur, Karnataka, India ● Single Screen

Company: Sree Jayashree Talkies

Address: GSS Road, Shikarpur 577427, Karnataka

Phone: +91-9449265174

Email: jayanthshastry@gmail.com

Theatre Rating
Based on 0 users