JRG Movie Palace

Fatehpur, Rajasthan, India ● Single Screen

Company: JRG Movie Palace

Address: Agra - Bikaner Road, Sikar, Fatehpur 332301, Rajasthan

Phone: +91-9414036931, +91-9414036932

Email: prakashgandhi51@gmail.com, mukeshchotiya916684@gmail.com

Theatre Rating
Based on 2 users